ŽAIBELIS - Jonavos automobilių sporto klubas

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą

2016 Lietuvos ir Latvijos DRAG čempionatų I etapas

2016 drag 1

- Autoplius Lietuvos "Drag" lenktynių čempionato 1 etapas
- Latvijos "Drag" lenktynių čempionato 1 etapas

Data: 2016 m. gegužės 28-29 d. (28-29.05.2016)
Vieta: Kazlų Rūdos aerodromas, Kazlų Rūdos rajonas
Trasos ilgis: 1/4 mylios (402,336 m.)
Organizatorius: MB "Renkinas"

 
 

2016 Autoplius Drag I etapo fb cover 550  

Renginio informacija facebook'e / Event facebook page 

 # Informacija 1 etapo dalyviams - LT 
 # Info for Stage 1 participants - EN

 # REZULTATAI / RESULTS

 

Preliminari renginio programa / Preliminary program of event

Sutrumpinimai / Abbreviations: 
ALDČ – Autoplius Lietuvos "Drag" čempionatas / Autoplius Lithuanian Drag racing Championship
LVDC – Latvijos "Drag" varžybų čempionatas / Latvian Drag racing Championship
 

Šeštadienis / Saturday (2016.05.28)

08:00–10:45     Dalyvių registracija / Participants registration
08:00–10:45     Dalyvių techninė komisija / Technical inspection
10:50–11:00     Dalyvių ir pareiškėjų susirinkimas / Participants briefing

Visi kvalifikaciniai važiavimai vyks laisva tvarka / All qualifying runs will be held in a free order
ALDČ: Stock, Street A, Super stock, Street B klasėms startas "Full tree" režimu.
ALDČ: Super Gas ir OutLaw klasėms startas „Pro tree“ režimu.
LVDC: visoms klasėms startas "Full tree" režimu / all classes runs on "Full tree" stage.

11:00–13:00     ALDČ kvalifikacijos 1 turas / ALDČ qualification round 1
13:00–14:30     LVDC kvalifikacijos 1 turas / LVDC qualification round 1

14:30–15:00     Pertrauka / Break

15:00–17:00     ALDČ kvalifikacijos 2 turas / ALDČ qualification round 2
17:00–18:30     LVDC kvalifikacijos 2 turas / LVDC qualification round 2
  

Sekmadienis / Sunday (2016.05.29)

Visi važiavimai tik finalinių važiavimų sąrašo dalyviams / All runs only for finals list of participants

10:30–10:45     Dalyvių ir pareiškėjų susirinkimas / Participants briefing

Laisvų treniruočių važiavimai vyks laisva tvarka / Free practice runs will be held in a free order

11:00–12:30     ALDČ laisvos treniruotės / ALDČ free practice
12:30–13:30     LVDC laisvos treniruotės / LVDC free practice

13:30–14:00     Pertrauka / Break 

Finaliniai važiavimų tvarka/ Finals runs order
Visos klasės kartu: aštunfinaliai > ketvirtfinaliai > pusfinaliai > finalai
All classes together: eighth finals > quarterfinals > semifinals > finals

14:00–16:00     ALDČ finaliniai važiavimai / ALDČ final runs
(pagal klases / by classes Stock, Street A, Super stock, Street B, Super Gas ir Outlaw)

16:00–16:30     Pertrauka / Break

16:30–18:30     LVDC finaliniai važiavimai / LVDC final runs
(pagal klases / by classes Handicap, Stock, Street A, Super stock, Street B, Super Gas ir Outlaw)

Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai – 30 min. po visų finalinių važiavimų
Award winners - 30 min. after all finals

Pastaba:
Važiavimų programos laikai gali būti keičiami varžybų metu priklausomai nuo dalyvių skaičiaus klasėse. 
Notification:

The program times may be changed during the competition depending on the number of participants in the classes.

 

ALDČ dalyvio registracijos forma
ALDČ participant entry form
 
išankstinė registracija vyksta iki 2016.05.26 dienos 15 val. / pre-registration until 26.05.2016 15:00

ALDČ išankstinis dalyvių sąrašas
ADLČ preliminary list of participants

LVDC dalyvio registracijos forma
LVDC participant entry form
 
išankstinė registracija vyksta iki 2016.05.26 dienos 15 val. / pre-registration until 26.05.2016 15:00

LVDC išankstinis dalyvių sąrašas
LVDC preliminary list of participants

 
 
Trasos planas / Course plan
thumb kazlu rudos trasos planas 1024 v1

 
Kaip surasti Kazlų Rūdos aerodromą:

 • google maps maršrutas - įrašykite ten savo pradinę poziciją
 • arba įrašykite šias koordinates į savo GPS prietaisą: 54.808719, 23.517193
How to find Kazlu Ruda airfied:
 • google maps route link - write in there your starting point
 • or write this coordinates in your GPS device: 54.808719, 23.517193

 

Informacija 1 etapo dalyviams

Sutrumpinimai:
ALDČ – Autoplius Lietuvos "Drag" čempionatas
LVDC – Latvijos "Drag" varžybų čempionatas
 
2016 m. Lietuvos automobilių "Drag" lenktynių čempionato I etapo dokumentai 
 • Papildomi nuostatai
 • Komandinė paraiška - (siųsti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai )

 
2016 m. Lietuvos automobilių "Drag" lenktynių čempionato dokumentai

 
2016 m. Latvijos "Drag" lenktynių čempionato dokumentai 

 
Kas gali dalyvauti čempionate?

Dalyvauti čempionate, taškus įskaitose ir prizus gauti gali visi sportininkai, turintys LASF išduotą D, DJ, E kategorijos vairuotojo licenciją arba registracijos metu išduotą, LASF vienkartinę E kategorijos licenciją (kaina 7 EUR), galiojančią tik varžybų dieną. Taip pat Lietuvos automobilių "Drag" lenktynių čempionato varžybose yra pripažįstamos visų FIA atstovaujančių šalių automobilių sporto federacijų nacionalinės bei tarptautinės licencijos.


Paraiškų priėmimo laikas, data, vieta

Išankstinės paraiškos priimamos registruojantis online iki 2016.05.26 dienos 15 val.

ALDČ registracijos forma            LVDC registracijos forma

Paraiškos taip pat priimamos varžybų dieną registracijos vietoje.


Startinis mokestis

Startinis mokestis užsiregistravus ir mokant pavedimu iš anksto* iki 2016.05.26 dienos 15 val. - 50 EUR*

* Šis startinis mokestis turi patekti pas organizatorių ne vėliau kaip iki 2016.05.26 (ketvirtadienis) 15 val.

Startinis mokestis mokamas iš anksto pavedimu:

Gavėjas: MB "RENKINAS"
Įmonės kodas: 304040792
Bankas: AB DNB BANKAS
Gavėjo a/s: LT754 0100 510034 17908
Mokėjimo paskirtis: Startinis mokestis už DRAG 1 etapą, dalyvio(-ių) pavardė(-ės), vardas(-ai)

 
Registruojantis ir/arba mokant startinį mokestį varžybų dieną -
 70 EUR.


Klasės

automobilių klasės ir jų laiko limitai*:

ALDČ klasės                LVDC klasės
Stock.................. ET > 14,5 s
Street A.............. ET > 13,5 s
Super Stock........ ET > 12,5 s
Street B.............. ET > 11,5 s
Super Gas........... ET > 9,99 s
Outlaw................ ET > 7,5 s 
  Handicap............ ET > 11,5 s
Stock.................. ET > 14,5 s
Street A.............. ET > 13,5 s
Super Stock........ ET > 12,5 s
Street B.............. ET > 11,5 s
Super Gas........... ET > 9,99 s
Outlaw................ ET > 7,5 s 

* Automobilių klasės (išskyrus "Handicap") skirstomos pagal trasos įveikimo laiką (indeksą)


Papildoma informacija

Registracijos klausimais galite kreiptis el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Visais kitais klausimais galite kreiptis el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  

 

Info for Stage 1 participants

Abbreviations:
ALDČ – Autoplius Lithuanian Drag racing Championship

LVDC – Latvian Drag racing Championship

Stage 1 of Lithuanian Drag Racing championship 2016 documents

 • Supplementary regulations - LT
 • Team entry form - LT and EN (send to email Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai )

 
Lithuanian Drag Racing championship 2016 documents

 
Latvian Drag Racing championship 2016 documents

 
Who can participate in the championship?

To participate in the championship, get classifications points and prizes can all athletes who have LASF issued D, DJ, E category driving annual license or have during the registration on race day obtained LASF E category one day license (price 7 EUR). Also in Lithuanian Drag Racing championship are recognized national and international licenses from FIA motor sport federations representing countries.


Application acceptance time, date, location

Preliminary applications are accepted by filling online entry form until 26.05.2016 15:00 hours.

ALDČ entry form            LVDC entry form

Application will also be accepted on race day at registration place.


Entry fee

Entry fees by registering and paying it in advance* before 26.05.2016 15:00 hours - 50 EUR *

* The entry fee must reach the organizers not later than by 26.05.2016 (Thursday) 15:00 hours.

The entry fee is paid in advance by bank transfer:

Creditor: MB "RENKINAS"
Company code: 304040792
Bank: AB DNB BANKAS
Creditor account: LT754 0100 510034 17908
Purpose of payment: Entry fee for DRAG stage 1, the participant (s) name (s), surname (s)

 
The entry fee when registering and/or paying it on race day - 70 EUR


Classes

Car classes and time limits*:

ADLČ classes                LVDC classes
Stock.................. ET > 14,5 s
Street A.............. ET > 13,5 s
Super Stock........ ET > 12,5 s
Street B.............. ET > 11,5 s
Super Gas........... ET > 9,99 s
Outlaw................ ET > 7,5 s 
  Handicap............ ET > 11,5 s
Stock.................. ET > 14,5 s
Street A.............. ET > 13,5 s
Super Stock........ ET > 12,5 s
Street B.............. ET > 11,5 s
Super Gas........... ET > 9,99 s
Outlaw................ ET > 7,5 s 

* Car classes (exept "Handicap"divided by course time (index)


Additional information

In registration issues, you can contact us by email: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

For all other questions you can contact us by email:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Galerija

Dabar prisijungę

Mes turime 19 svečius online


Partneriai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Informacinis partneris

Reklaminis skydelis

Draugai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis