ŽAIBELIS - Jonavos automobilių sporto klubas

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą

2017 Lietuvos ir Latvijos DRAG čempionatų I etapas

2017 drag 1

- Lietuvos "Drag" lenktynių čempionato 1 etapas
- Latvijos "Drag" lenktynių čempionato 1 etapas

Data: 2017 m. gegužės 27-28 d. (27-28.05.2017)
Vieta: Kazlų Rūdos aerodromas, Kazlų Rūdos rajonas
Trasos ilgis: 1/4 mylios (402,336 m.)
Organizatorius: MB "Renkinas"

 
 

2017 drag 1 550  
Renginio bilieto kaina žiūrovams - 5 Eur abiem dienom
 

Renginio informacija facebook'e / Event facebook page 

 

REZULTATAI / RESULTS 

 • 2017 Lietuvos DRAG čempionato I etapo rezultatai - PDF - XLS
 • 2017 Latvian Drag Racing Championship stage 1 results - PDF - XLS
 • Moto Drag ROADHOGS MC taurės 1 etapo rezultatai - PDF - XLS

 

 # Informacija 1 etapo dalyviams - LT 
 # Info for Stage 1 participants - EN

 

Preliminari renginio programa / Preliminary program of event

Sutrumpinimai / Abbreviations: 
LT – Lietuvos automobilių "Drag" lenktynių čempionatas / Lithuanian Drag racing Championship
LV – Latvijos "Drag" lenktynių čempionatas / Latvian Drag racing Championship
 

Šeštadienis / Saturday (2017.05.27)

08:00–10:45     Dalyvių registracija / Participants registration
08:00–10:45     Dalyvių techninė komisija / Technical inspection
10:50–11:00     Dalyvių ir pareiškėjų susirinkimas / Participants briefing

Visi kvalifikaciniai važiavimai vyks pagal klases / All qualifying runs will be held by classes
Viename ture kiekvienam dalyviui suteikiama galimybė atlikti 2 kvalifikacinius važiavimus.
Ture likus laisvo laiko dalyviai galės atlikti papildomus važiavimus laisva tvarka.
"Super Gas", "Outlaw" ir "Pro FWD" klasių sportininkai važiuoja be eilės viso kvalifikacijos turo metu.

Starto režimai / Stage types:
LT: Stock, Street A, Super stock, Street B klasėms startas "Full tree" režimu.
LT: Super Gas, OutLaw, Pro FWD klasėms startas "Pro tree" režimu.
LV: visoms klasėms startas "Full tree" režimu / all classes runs on "Full tree" stage.

11:00–13:00     LT kvalifikacijos 1 turas / LT qualification round 1
13:00–14:30     LV kvalifikacijos 1 turas / LV qualification round 1

14:30–15:00     Pertrauka / Break

15:00–17:00     LT kvalifikacijos 2 turas / LT qualification round 2
17:00–18:30     LV kvalifikacijos 2 turas / LV qualification round 2
  

Sekmadienis / Sunday (2017.05.28)

10:30–10:45     Dalyvių ir pareiškėjų susirinkimas / Participants briefing

Laisvų treniruočių važiavimai vyks laisva tvarka / Free practice runs will be held in a free order

11:00–12:30     LT laisvos treniruotės / LT free practice
12:30–13:30     LV laisvos treniruotės / LV free practice

13:30–14:00     Pertrauka / Break 

Finaliniai važiavimų tvarka/ Finals runs order
Visos klasės kartu: aštunfinaliai > ketvirtfinaliai > pusfinaliai > finalai
All classes together: eighth finals > quarterfinals > semifinals > finals

14:00–16:00     LT finaliniai važiavimai / LT final runs
(klases / classes: Stock, Street A, Super stock, Street B, Super Gas, Outlaw, Pro FWD)

16:00–16:30     Pertrauka / Break

16:30–18:30     LV finaliniai važiavimai / LV final runs
(klases / classes: Handicap, Stock, Street A, Super stock, Street B, Super Gas, Outlaw)

Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai – 30 min. po visų finalinių važiavimų
Award winners - 30 min. after all finals

Pastaba:
Važiavimų programos laikai gali būti keičiami varžybų metu priklausomai nuo dalyvių skaičiaus klasėse. 
Notification:

The program times may be changed during the competition depending on the number of participants in the classes.

 

LT čempionato dalyvio registracijos forma
LT championship participant entry form
 
išankstinė registracija vyksta iki 2017.05.25 dienos 15 val. / pre-registration until 25.05.2017 15:00

LT čempionato išankstinis dalyvių sąrašas
LT championship preliminary list of participants

LV čempionato dalyvio registracijos forma
LV championship participant entry form
 
išankstinė registracija vyksta iki 2017.05.25 dienos 15 val. / pre-registration until 25.05.2017 15:00

LV čempionato išankstinis dalyvių sąrašas
LV championship preliminary list of participants

 
 
Trasos planas / Course plan
thumb kazlu rudos trasos planas 1024 v1

 
Kaip surasti Kazlų Rūdos aerodromą:

 • google maps maršrutas - įrašykite ten savo pradinę poziciją
 • arba įrašykite šias koordinates į savo GPS prietaisą: 54.808719, 23.517193
How to find Kazlu Ruda airfied:
 • google maps route link - write in there your starting point
 • or write this coordinates in your GPS device: 54.808719, 23.517193

 

Informacija 1 etapo dalyviams

Sutrumpinimai:
LT – Lietuvos automobilių "Drag" lenktynių čempionatas
LV – Latvijos "Drag" varžybų čempionatas
 
2017 m. Lietuvos automobilių "Drag" lenktynių čempionato I etapo dokumentai 

 
2017 m. Lietuvos automobilių "Drag" lenktynių čempionato dokumentai

 
2017 m. Latvijos "Drag" lenktynių čempionato dokumentai 

 
Paraiškų priėmimo laikas, data, vieta

Išankstinės paraiškos priimamos registruojantis internetu iki 2017.05.25 dienos 15 val:

Paraiškos taip pat priimamos varžybų dieną registracijos vietoje.


Startinis mokestis

Startinis mokestis užsiregistravus ir mokant pavedimu iš anksto:

 • iki 2017.05.22 dienos 15 val. *
  LT čempionato dalyviams už vieną klasę – 50 Eur,
  LT čempionato dalyviams už papildomą klasę – 30 Eur,
  LV čempionato dalyviams už vieną klasę – 50 Eur,
  LV čempionato dalyviams už papildomą klasę – 30 Eur.

* Šis startinis mokestis turi patekti pas organizatorių ne vėliau kaip iki 2017.05.22 (pirmadienis) 15 val.

 • iki 2017.05.25 dienos 15 val. **
  LT čempionato dalyviams už vieną klasę – 100 Eur,
  LT čempionato dalyviams už papildomą klasę – 50 Eur,
  LV čempionato dalyviams už vieną klasę – 100 Eur,
  LV čempionato dalyviams už papildomą klasę – 50 Eur.

** Šis startinis mokestis turi patekti pas organizatorių ne vėliau kaip iki 2017.05.25 (ketvirtadienis) 15 val.

Startinis mokestis mokamas iš anksto pavedimu:

Gavėjas: MB "RENKINAS"
Įmonės kodas: 304040792
Bankas: AB DNB BANKAS
Gavėjo a/s: LT96 4010 0510 0341 8112
Mokėjimo paskirtis: Startinis mokestis už DRAG 1 etapą, dalyvio(-ių) vardas(-ai) pavardė(-ės) 

 
Registruojantis ir/arba mokant startinį mokestį varžybų dieną:

 • LT čempionato dalyviams už vieną klasę – 100 Eur,
  LT čempionato dalyviams už papildomą klasę – 50 Eur,
  LV čempionato dalyviams už vieną klasę – 100 Eur,
  LV čempionato dalyviams už papildomą klasę – 50 Eur.

Už dalyvio mokestį suteikiama:
1 leidimas dalyviui, 4 leidimai mechanikams.


Klasės

automobilių klasės ir jų laiko limitai*:

LT čempionato klasės                LV čempionato klasės
Stock.................... ET > 14,5 s
Street A................ ET > 13,5 s
Super Stock.......... ET > 12,5 s
Street B................ ET > 11,5 s
Super Gas............. ET > 9,99 s
Outlaw.................. ET > 7,5 s
Pro FWD....11,9 s > ET > 7,5 s 
  Stock.................. ET > 14,5 s
Street A.............. ET > 13,5 s
Super Stock........ ET > 12,5 s
Street B.............. ET > 11,5 s
Super Gas........... ET > 9,99 s
Outlaw................ ET > 7,5 s
Handicap............ ET > 11,5 s

* Automobilių klasės (išskyrus "Pro FWD" ir "Handicap") skirstomos pagal trasos įveikimo laiką (indeksą)


Papildoma informacija

Registracijos klausimais galite kreiptis el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Visais kitais klausimais galite kreiptis el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  

 

Info for Stage 1 participants

Abbreviations:
LT – Lithuanian Drag racing Championship

LV – Latvian Drag racing Championship

Stage 1 of Lithuanian Drag Racing championship 2017 documents

 
Lithuanian Drag Racing championship 2017 documents

 
Latvian Drag Racing championship 2017 documents

 
Application acceptance time, date, location

Preliminary applications are accepted by filling online entry form until 25.05.2017 15:00 hours:

Application will also be accepted on race day at registration place.


Entry fee

Entry fees by registering and paying it in advance:

 • before 22.05.2017 15:00 hours *
  LT championship for one class – 50 Eur,
  LT championship for additional class – 30 Eur,
  LV championship for one class – 50 Eur,
  LV championship for additional class – 30 Eur.

* The entry fee must reach the organizers not later than by 22.05.2017 (Monday) 15:00 hours.

 • before 25.05.2017 15:00 hours **
  LT championship for one class – 100 Eur,
  LT championship for additional class – 50 Eur,
  LV championship for one class – 100 Eur,
  LV championship for additional class – 50 Eur.

** The entry fee must reach the organizers not later than by 25.05.2017 (Thursday) 15:00 hours.

The entry fee is paid in advance by bank transfer:

Creditor: MB "RENKINAS"
Company code: 304040792
Bank: AB DNB BANKAS
Creditor account: LT96 4010 0510 0341 8112
Purpose of payment: Entry fee for DRAG stage 1, the participant (s) name (s) surname (s)

 
The entry fee when registering and/or paying it on race day:

 • LT championship for one class – 100 Eur,
  LT championship for additional class – 50 Eur,
  LV championship for one class – 100 Eur,
  LV championship for additional class – 50 Eur.

The participation fee includes:
1 participant pass, 4 mechanics passes.


Classes

Car classes and time limits*:

LT championship classes                LV championship classes
Stock.................... ET > 14,5 s
Street A................ ET > 13,5 s
Super Stock.......... ET > 12,5 s
Street B................ ET > 11,5 s
Super Gas............. ET > 9,99 s
Outlaw.................. ET > 7,5 s
Pro FWD....11,9 s > ET > 7,5 s 
  Stock.................. ET > 14,5 s
Street A.............. ET > 13,5 s
Super Stock........ ET > 12,5 s
Street B.............. ET > 11,5 s
Super Gas........... ET > 9,99 s
Outlaw................ ET > 7,5 s
Handicap............ ET > 11,5 s 

* Car classes (exept "Pro FWD" and "Handicap"divided by course time (index)


Additional information

In registration issues, you can contact us by email: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

For all other questions you can contact us by email: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Galerija

Dabar prisijungę

Mes turime 16 svečius online


Partneriai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Informacinis partneris

Reklaminis skydelis

Draugai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis